شیرینی کوکاکولایی شبکه‌های مجازی

| 1585982236991

احساس می‌کنم شبکه‌های اجتماعی تمرکز لازم برای ماندن را می‌زدایند. فقط ماندن در متن کتابی که می‌خوانی یا یادداشتی که می‌نویسی نه بلکه ماندن در معنای وسیعترش؛ ماندن در گفتگو، ماندن در صف نان، ماندن در انتظار گرم شدن آب حمام، ماندن در آسانسور، ماندن در کنار دیگران، ماندن در انتظار دیدن رفتار متفاوت از دیگری، ماندن در انتظار رفع درد، ماندن در هدف، ماندن در آرمان، ماندن مورد نیاز قضاوت عاقلانه باتأخیر، ماندن موردنیاز شکلگیری علاقه عاشقانه، ماندن در میل به معنای وسیع کلمه. همیشه یک عکس-استاتوس-متن-شخص-دوست-پارتنر- استوری-پیام دیگر وجود دارد که امکان هیجان‌انگیزتر بودن را در خود بشکل ذاتی دارد و در عین حال قابلیت دسترسی بهش به سادگی یک کلیک است. بسادگی خرید طرح پرسرعت برای اینترنت/ویژه برای اپ. اما شبکه‌های اجتماعی بنظرم خودشان در عین علت رفتارها بودن معلول هم هستند. آنها معلول تصور خودمختاری نهفته در آزادی لیبرالی و صبر کم انسان مصرفگرای تکنولوژی زده‌اند. معلول سرشلوغی و انزوای زمانی و مکانی انسان برده شده در سازمانهای عقلانی و بهینه کار. شبکه‌های اجتماعی در این بین قرار است «تک ساحتی»ها را در تک ساعتی از غریبه به دوست تبدیل کنند و دقیقن بخاطر همین سرعت همه چیز را خراب می‌کنند. به جای کشف آهسته و از خلال گذر تدریجی زمان، با ارائه دفعتی انبوه داده‌های مربوط به دیگری(متن، معنا، دوست، عشق) آن دیگری را راحت‌الوصول و همزمان زودمنقضی میکنند. شبکه‌های اجتماعی شبیه زبان انگلیسی- که لذت کشف تدریجی و بازی ابهام‌آمیز نهفته در محتوا را با طرح نتیجه کلام در همان چند جمله اول از بین می‌برد- به شکل استعمارآمیزی سریع الانتقال، منفعت‌گرایانه و سرعتی هستند و همانطور که گفتم آنها معلول جهان استعمارشده توسط نهادهای بیرونی فضادزد و زمان دزد جهان سرمایه‌داری امروز هستند. مثل سینما که بنظرم کم کم لذت تماشای چیزی را جایگزین لذت تجربه آن کرد، شیرینی زودبازده کوکاکولایی شبکه‌های مجازی عطش رفتن مدام را دارد جایگزین سیرابی مسکون ماندن می‌کنند.

 


افق اقتصاد

افق اقتصاد نشریه‌ای اقتصادی است با رویکرد تحلیلی-آموزشی مبتنی بر اقتصاد خلاق، هماهنگ و هوشمند.
در جهان چندوجهی تکیه و تأکید بر یک یا چند بُعد به تجربه و نتیجه‌ی کامل منجر نمی‌شود.
از این رو طبیعت، فرهنگ، دانش و خرد تجربه‌شده‌ی بشری در نگاه و خوانش ما از علم اقتصاد نقشی اساسی دارند.
در این افق، برآنیم تا جای ممکن با پرهیز از زبان زمخت و پیچیده‌ی این عرصه، باهم بیاموزیم، به کار گیریم و یافته‌ها را به اشتراک بگذاریم.
با این نگاه، حتا در جهان پرحادثه‌ی امروز «افق اقتصاد» برای‌مان روشن است.

نشریه‌ای اقتصادی است با رویکرد تحلیلی-آموزشی مبتنی بر اقتصاد خلاق، هماهنگ و هوشمند. در جهان چندوجهی تکیه و تأکید بر یک یا چند بُعد به تجربه و نتیجه‌ی کامل منجر نمی‌شود. از این رو طبیعت، فرهنگ، دانش و خرد تجربه‌شده‌ی بشری در نگاه و خوانش ما از علم اقتصاد نقشی اساسی دارند. در این افق، برآنیم تا جای ممکن با پرهیز از زبان زمخت و پیچیده‌ی این عرصه، باهم بیاموزیم، به کار گیریم و یافته‌ها را به اشتراک بگذاریم. با این نگاه، حتا در جهان پرحادثه‌ی امروز «افق اقتصاد» برای‌مان روشن است.